phone

Терапия.

Калидент / Услуги / Терапия

Кариес и профилактика– Кариесът е заразно заболяване. Ранното  му диагностициране и навременното му лечение е от първостепенно значение за профилактиката и защитата от кариес на останалите зъби, както и за венеца и костта.

Установяването и ранната диагностика на кариеса е част от минимално  инвазивната стоматология, чийто основни принципи са:

thumbnail•         Ранно идентифициране и оценяване на рисковите фактори с цел предотвратяване появата на зъбен кариес.

•           Установяване на причините за развитие на кариес.

•           Съставяне на план за профилактика.

•           Реминерализиращи средства и флуорни препарати

tooth_mousse– Флуоризиране- апликациите с флуор повишават устойчивостта на зъбите спрямо кариесогенни агенти. За целта се използуват гелове, лакове, разтвори за изплакване. В кабинета се използува Tooth Mousse на GS. Той осигурява целодневна защита на зъбите. Подходящ е за пациенти със сухота в устата, затруднена устна хигиена- с брекети, шини, след избелване и професионално почистване на зъбите, при чувствителни зъбни шийки, за промяна цвета на „белите“ кариозни петна.

Възстановяване на зъба по консервативен път; Лечение на кариес-видове обтурации (пломби)

Лечението на кариеса включва пълното отстраняване на кариозната маса и възстановяване на дефекта с изкуствен материал, който може да бъде:

fotopolimer  – Фотополимер–  Съвременната дентална медицина разполага с голямо разнообразие от фотокомпозити. Според своето предназначение, те биват: за фронтални зъби, които отговарят на високите естетически изисквания във видимата зона и фотополимери за дъвкателни зъби, които притежават по- високи механияни качества.

photo_verybig_372830  -Амалгама–  материал с много добри резултати за възстановяване на дефекти в дъвкателната зона. Предимствата му са, че не се влияе от влагата в устната кухина при поставянето му, евтин е като материал и с доказани резултати. Като недостатъци обаче могат да се изтъкнат няколко основни признака. За изработването на пломба от амалгама е необходимо отнемането на здрави зъбни тъкани за създаване на механични ретенции за задържането и на място. Съдържанието на живак в амалгамата е безвредно след втвърдяването и, но може да окаже влияние върху по-чувствителни хора или бременни жени. Разширяват се с времето и създават места за задържане на храна, което може да доведе до лош дъх и образуване на вторичен кариес. Основен недостатък на амалгамата е и  липсата на естетика.

Златен или керамичен инлей– Инлеите са обтурации, които се изработват от злато или керамика в зъботехническа лаборатория по предварително взет отпечатък от кавитета на зъба. Това позволява изключителна точност по отношение на възстановяване на междузъбните контакти, прилепването към кавитета и устойчивост на силите на триене.

inlay 2 inlay-thumb

 

Лечение на усложненията на кариеса– пулпити и периодонтити със съвременни ендодонтски методи; d5d72ad2-760-304-ups-ri-o0s23gqobk nrg-xfr-apex-locator_src_1Ендодонтия- лечение на коренови канали. При кореново лечение премахваме инфектираната пулпа. След ръчна или машинна обработка се пристъпва към измерване на дължината на к. канали с уред Аpex locator. След химична обработка и дезинфекция к. каналната система се запълва с индеферентен материал, който възпрепятства нова бактериална инвазия.

Всички процедури се извършват под упойка, коетоvsi4ki proc se izv.... предотвратява усещането за болка. Повечето пациенти изпитват страх преди всичко от убождането с иглата, ето защо ние използуваме съвременни методи за да не се усети поставянето и- използуват се възможно най-тънките игли; Цитоджет- спринцовка за безболезнено инжектиране на принципа на автоматичната писалка; предварително обезболяване на мястото на убождане с анестетичен гел с приятел аромат; интралегаментарна анастзия, за обезболяване само на зъба, върху който се работи, като така се избягва усещането за изтръпване и дискомфорт на устата и езика.

Back to Top