phone

д-р Михаела Фурнаджиева.

Консултант

Д-р Михаела Фурнаджиева д.м.н. – “Eberhard Karls Universität Tübingen, Германия” – Консултант

 

Списък на публикации, курсове и специализации

Д-р Михаела Фурнаджиева

 

Списък с публикации:

bulletFurnadzhieva M. A Study of the Experience of German Dental Practitioners with Patients on Bisphosphonates or Anticoagulants. MedInform. 2017, 4, 1, 607.

bulletFurnadzhieva M. Dental Care for Refugees: The German Experience. Medinform. 2017, 4, 1, 597.

bulletFurnadzhieva M. Oral Care Protocols in Germany. Medinform. 2017, 4, 2, 616.

bulletДеливерска М, Гаров Св, Фурнаджиева М. „Право на здраве, миграция и бежанска вълна- сътрудничество при осигуряване на достъп до здравни услуги“, 247-251, В: ”Интердисциплинната идея в действие. Четиридесета научно- технологична сесия Контакт 2017”. Издателство “Темто”, София, 2017.

bulletFurnadzhieva M, Slavkov S, Kolarov R, Krasteva A. Oral cavity changes during and after cancer MedInform. 2015, 2, 300-369.

bulletFurnadzhieva M, Slavkov S, Kolarov R, Krasteva A. Treatment approach in patients with oral squamous – cell carcinoma. MedInform. 2015, 2, 201-299.

bulletЛяпина М, Фурнаджиева М. “Метакрилатни мономери и пластмаси”, 141-188, В: ”Биосъвместимост в оралната медицина. От теория към практиката.” – учебник за лекари и лекари по дентална медицина – Издателство “Мединформ”, София, 2016.

bulletАбаджиев А, Фурнаджиева М, Бонев Н. “ Метали и метални сплави в оралната медицина ”, 189-199, В: ”Биосъвместимост в оралната медицина. От теория към практиката.” – учебник за лекари и лекари по дентална медицина – Издателство “Мединформ”, София, 2016.

bulletПанов Вл, Маркова М, Фурнаджиева М. “Дентална амалгама”, 200-234, В: ”Биосъвместимост в оралната медицина. От теория към практиката.” – учебник за лекари и лекари по дентална медицина – Издателство “Мединформ”, София, 2016.

bulletФурнаджиева М, Абаджиев М. “ Дентални керамики ”, 235-239, В: ”Биосъвместимост в оралната медицина. От теория към практиката.” – учебник за лекари и лекари по дентална медицина – Издателство “Мединформ”, София, 2016.

bulletФурнаджиева М, Абаджиев М. “ Дентални цименти ”, 240-245, В: ”Биосъвместимост в оралната медицина. От теория към практиката.” – учебник за лекари и лекари по дентална медицина – Издателство “Мединформ”, София, 2016.

bulletЦекова- Янева М, Фурнаджиева М, Абаджиев М. “ Материали за краткосрочно приложение в устната кухина ”, 278-298, В: ”Биосъвместимост в оралната медицина. От теория към практиката.” – учебник за лекари и лекари по дентална медицина – Издателство “Мединформ”, София, 2016.

bulletФурнаджиева М, Кръстева А, Коларов Р. “Биопоносимост на онкотерапията ”, 332-350, В: ”Биосъвместимост в оралната медицина. От теория към практиката.” – учебник за лекари и лекари по дентална медицина – Издателство “Мединформ”, София, 2016.

bulletЛяпина М, Фурнаджиева М. “ Продукти за орална хигиена ”, 351-376, В: ”Биосъвместимост в оралната медицина. От теория към практиката.” – учебник за лекари и лекари по дентална медицина – Издателство “Мединформ”, София, 2016.

bulletFurnadzhieva M. A Study of the Experience of German Dental Practitioners with Patients on Bisphosphonates or Anticoagulants. MedInform. 2017, 4, 1, 607.

bulletFurnadzhieva M. Dental Care for Refugees: The German Experience. Medinform. 2017, 4, 1, 597.

bulletFurnadzhieva M. Oral Care Protocols in Germany. Medinform. 2017, 4, 2, 616.

bulletДеливерска М, Гаров Св, Фурнаджиева М. „Право на здраве, миграция и бежанска вълна- сътрудничество при осигуряване на достъп до здравни услуги“, 247-251, В: ”Интердисциплинната идея в действие. Четиридесета научно- технологична сесия Контакт 2017”. Издателство “Темто”, София, 2017.

 

 

Участия в курсове и специализации:

в Германия

01-12/2018   Специализация по орална хирургия за дентални лекари „Curriculum Zahnärztliche Chirurgie“

01/2018    Курс по орална хирургия „Allgemeine Wundlehre, Chirurgische Techniken, PA-Chirurgie”

10/2017    Курс по ендодонтия на фирма VDW „Wurzelkanäle einfach sicher aufbereiten”

10/2017    Курс по ендодонтия на фирма VDW „Wurzelkanäle einfach sicher obturieren”

09/2017    Курс по имплантология на фирма medentis ICX „ICX-System-Basic-Kurs“

01-12/2016  Специализация по естетична дентална медицина „Curriculum Ästhetische Zahnheilkunde“

11/ 2015   Курс по имплантология на фирма CAMLOG „Competence Tour 15/16“

07/ 2015   Курс по имплантология на фирма CAMLOG „Faszination Implantologie“

07/ 2015   Курс по имплантология на фирма BREDENT „SKY Implantat System von bredent medical“

07/ 2014   Курс по имплантология на фирма Densply „Grundlagenkurs XiVE Chirurgie“

07/ 2014   Курс по имплантология на фирма CAMLOG „Chirurgisches und prothetisches Vorgehen mit dem CAMLOG  Implantatsystem“

06/ 2014   Курс по имплантология на фирма Geistlich Biomaterials “Knochenersatz und Membranen”

06/ 2014   Курс по имплантология на фирма Nobel Biocare „Nobel Clinician Work shop “

05/ 2014   Курс по имплантология на фирма Straumann „Implantologie, geführte Chirurgie und Prothetik“

07/ 2013   Курс по протетична дентална медицина на фирма CEREC „Inlay- Malkurs“

 

в България

04/ 2012   Конгрес на списание Quintessence в България

 

Back to Top