phone

д-р Йорданка Георгиева.

Доктор по дентална медицина

Д-р Йорданка Георгиева, завършва Медицински университет София, Факултет по Дентална медицина. Работи и се развива в сферата на ендодонтията, естетичната и протетичната дентална медицина. Посещава лекции и практически курсове по време на обучението си и за следдипломна квалификация.

bullet7th International Sofia Dental Meeting, 2014г.
bulletXIV конгрес на ВАЕС CAD-CAM Имплантология и естетика, проф. Кисов 2015г.
bulletV Научен конгрес на СРК на БЗС, 2015г.
bullet8th International Sofia Dental Meeting, 2015
bulletVI Научен конгрес на СРК на БЗС, 2016г.
bullet9th International Sofia Dental Meeting, 2016г.
bulletVII Научен конгрес на СРК на БЗС, 2017г.
bullet10th International Sofia Dental Meeting, 2017г.
bulletРелечение и възстановяване на ендодонтски компроментирани зъби, д-р Йовчев, България и д-р Костин   Лупу, Румъния, 2018г.
bulletОтстраняване на проблеми в ендодонтията, д-р Гржегорж Витковски, Полша, 2018г.
Back to Top